Thị trường đường Trung Quốc ngày 29/06/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giá không đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 29/06/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giá không đổi

Sáng 29/06/2018, giá đường tại Côn Minh giảm 5 NDT/tấn xuống mức 5110-5310 NDT/tấn. Trong khi đó tại các địa phương khác giá không đổi. Tại Nam Ninh, Liễu Châu, Trạm Giang, giá đường lần lượt ở các mức 5360-5430 NDT/tấn, 5350-5420 NDT/tấn, 5350-5400 N.DT/tấn

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

28/06

29/06

Thay đổi

Côn Minh

5120-5310

5110-5310

-5

Nam Ninh

5360-5430

5360-5430

0

Liễu Châu

5350-5420

5350-5420

0

Trạm Giang

5350-5400

5350-5400

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 28/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 giảm 70 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 5,010 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,124 NDT/tấn và 5,175 NDT/tấn.

Hợp đồng

27/06

28/06

Thay đổi

SR807

5,080

5,010

-70

SR809

5,164

5,124

-40

SR811

5,205

5,175

-30

SR901

5,269

5,222

-47

SR903

5,224

5,208

-16

SR905

5,233

5,184

-49

SR907

5,235

5,191

-44

SR909

5,251

5,217

-34

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

25/06

26/06

27/06

28/06

29/06

THB/VND

685.16

686.76

686.61

685.08

683.31

USD/VND

22858

22897

22906

22907

22925

CNY/VND

3472

3469

3447

3439

3431

 

 

Tin tham khảo