Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/9/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm trước
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/9/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm trước

Ngày 28/9/2018, giá đường tại các địa phương không đổi. Tại Côn Minh giá đường ở mức 5090-5120 NDT/tấn. Tại Nam Ninh, Liễu Châu và Trạm Giang giá đường lần lượt ở các mức 5190-5200 NDT/tấn, 5250 NDT/tấn và 5050-5080 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

27/9

28/9

Thay đổi

Côn Minh

5090-5120

5090-5120

0

Nam Ninh

5190-5200

5190-5200

0

Liễu Châu

5250

5250

0

Trạm Giang

5050-5080

5050-5080

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 27/9, hợp đồng đường trắng giao tháng 11/2018 giảm 15 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 4,701 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 01/2019 và tháng 03/2019 cũng lần lượt ở các mức 5,006 NDT/tấn và 4,967 NDT/tấn.

Hợp đồng

26/9

27/9

Thay đổi

SR811

4,716

4,701

-15

SR901

4,999

5,006

7

SR903

4,977

4,967

-10

SR905

4,920

4,925

5

SR907

4,970

4,956

-14

SR909

4,976

4,979

3

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

24/9

25/9

26/9

27/9

28/9

THB/VND

710.40

710.66

710.83

710.78

711.96

USD/VND

23292

23301

23303

23301

23282

CNY/VND

3373

3372

3368

3366

3358

 

 

 

Tin tham khảo