Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/08: Giá đường tại các địa phương tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/08: Giá đường tại các địa phương tăng

Sáng 28/08, đường tại các địa phương tăng. Cụ thể, giá đường tại Trạm Giang tăng 110 NDT/tấn, lên mức 6700 NDT/tấn; đường tại Côn Minh tăng 35 NDT/tấn lên mức 6520-6540 NDT/tấn. Tại Nam Ninh và Liễu Châu giá đường cùng tăng lên 30 NDT/tấn lần lượt ở mức 6660-6730 và 6700-6730 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

25/08

28/8

Thay đổi

Côn Minh

6480-6510

6520-6540

35

Nam Ninh

6630-6700

6660-6730

30

Liễu Châu

6670-6700

6700-6730

30

Trạm Giang

6580-6600

6700

110

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 25/08, hợp đồng đường trắng giao tháng  9/2017 tăng 87 NDT/tấn, lên mức 6,446 NDT/tấn.

Hợp đồng

24/08

25/8

Thay đổi

SR709

6,359

6,446

87

SR711

6,318

6,423

105

SR801

6,329

6,399

70

SR803

6,266

6,341

75

SR805

6,202

6,247

45

SR807

6,215

6,248

33

SR809

6,222

6,256

34

SR811

6,220

6,244

24

SR901

6,092

6,121

29

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

22/08

23/8

24/8

25/08

28/08

THB/VND

675.4

673.83

673.36

673.36

675.96

USD/VND

22690

22690

22690

22695

22695

CNY/VND

3380

3389

3383

3382

3390

Tin tham khảo