Thị trường đường Trung Quốc ngày 27/9/2018: Giá đường tại Trạm Giang tiếp tục ổn định, các địa phương khác giá đường thay đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 27/9/2018: Giá đường tại Trạm Giang tiếp tục ổn định, các địa phương khác giá đường thay đổi

Ngày 27/9/2018, giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh và Liễu Châu đồng loạt tăng. Tại Liễu Châu, giá đường nhiều nhất 70 NDT/tấn lên mức 5250 NDT/tấn. Tại Côn Minh và Nam Ninh, giá đường tăng lần lượt 45 NDT/tấn và 30 NDT/tấn lên các mức 5090-5120 NDT/tấn, 5190-5200 NDT/tấn. Trong khi đó tại Trạm Giang giá đường vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định ở mức 5050-5080 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

26/9

27/9

Thay đổi

Côn Minh

5020-5100

5090-5120

45

Nam Ninh

5130-5200

5190-5200

30

Liễu Châu

5160-5200

5250

70

Trạm Giang

5050-5080

5050-5080

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 26/9, hợp đồng đường trắng giao tháng 11/2018 tăng 41 NDT/tấn so với phiên trước lên mức 4,716 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 01/2019 và tháng 03/2019 cũng lần lượt ở các mức 4,999 NDT/tấn và 4,977 NDT/tấn.

Hợp đồng

25/9

26/9

Thay đổi

SR811

4,675

4,716

41

SR901

4,946

4,999

53

SR903

4,920

4,977

57

SR905

4,871

4,920

49

SR907

4,919

4,970

51

SR909

4,936

4,976

40

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

21/9

24/9

25/9

26/9

27/9

THB/VND

711.40

710.40

710.66

710.83

710.78

USD/VND

23295

23292

23301

23.303

23.301

CNY/VND

3380

3373

3372

3368

3366

 

 

 

Tin tham khảo