Thị trường đường Trung Quốc ngày 27/04/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu giảm nhẹ, tại Trạm Giang giá đường không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường Trung Quốc ngày 27/04/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu giảm nhẹ, tại Trạm Giang giá đường không đổi

Sáng 27/04/2018, giá đường tại các địa phương giảm nhẹ. Tại Côn Minh đường giao dịch ở mức 5370-5450 NDT/tấn, giảm 5 NDT/tấn. Tại Nam Ninh, Liễu Châu giá đường giảm lần lượt ở các mức 5740 NDT/tấn, 5710-5730 NDT/tấn. Riêng Trạm Giang giá đường không đổi ở mức 5650 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

26/04

27/04

Thay đổi

Côn Minh

5380-5450

5370-5450

-5

Nam Ninh

5760

5740

-20

Liễu Châu

5730-5750

5710-5730

-20

Trạm Giang

5650

5650

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 26/04, hợp đồng đường trắng giao tháng 05/2018 giảm 12 NDT/tấn so với phiên trước ở mức 5,395 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 07/2018 và tháng 09/2018 lần lượt ở các mức 5,484 NDT/tấn và 5,487 NDT/tấn.

Hợp đồng

25/04

26/04

Thay đổi

SR805

5,407

5,395

-12

SR807

5,490

5,484

-6

SR809

5,488

5,487

-1

SR811

5,465

5,480

15

SR901

5,479

5,485

6

SR903

5,465

5,446

-19

SR905

5,410

5,407

-3

SR907

5,421

5,421

0

SR909

5,428

5,427

-1

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

20/04

23/04

24/04

26/04

27/04

THB/VND

720.29

717.94

714.86

711.62

711.17

USD/VND

22738

22737

22734

22733

22723

CNY/VND

3593

3587

3575

3570

3560

 

Tin tham khảo