Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/9/2018: Giá đường tại Trạm Giang ổn định, các địa phương khác giá đường có sự thay đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/9/2018: Giá đường tại Trạm Giang ổn định, các địa phương khác giá đường có sự thay đổi

Ngày 26/9/2018, giá đường Côn Minh, Nam Ninh và Liễu Châu có sự thay đổi. Tại Côn Minh và Nam Ninh, giá đường tăng lần lượt 30 NDT/tấn và 5 NDT/tấn lên các mức 5020-5100 NDT/tấn, 5130-5200 NDT/tấn. Ngược lại tại Liễu Châu, giá đường giảm 20 NDT/tấn xuống mức 5160-5200 NDT/tấn. Trong khi đó tại Trạm Giang giá đường giữ ổn định mức 5050-5080 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

25/9

26/9

Thay đổi

Côn Minh

5000-5060

5020-5100

30

Nam Ninh

5130-5190

5130-5200

5

Liễu Châu

5200

5160-5200

-20

Trạm Giang

5050-5080

5050-5080

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 25/9, hợp đồng đường trắng giao tháng 11/2018 tăng 2 NDT/tấn so với phiên trước lên mức 4,675 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 01/2019 và tháng 03/2019 cũng lần lượt ở các mức 4,946 NDT/tấn và 4,920 NDT/tấn.

Hợp đồng

21/9

25/9

Thay đổi

SR811

4,673

4,675

2

SR901

4,940

4,946

6

SR903

4,910

4,920

10

SR905

4,872

4,871

-1

SR907

4,902

4,919

17

SR909

4,934

4,936

2

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

20/9

21/9

24/9

25/9

26/9

THB/VND

711.44

711.40

710.40

710.66

710.83

USD/VND

23279

23295

23292

23301

23.303

CNY/VND

3374

3380

3373

3372

3368

 

 

 

Tin tham khảo