Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/06/2018: Giá đường tại Liễu Châu tăng, tại Trạm Giang giảm, các địa phương khác giá không đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/06/2018: Giá đường tại Liễu Châu tăng, tại Trạm Giang giảm, các địa phương khác giá không đổi

Sáng 26/06/2018, giá đường tại Liễu Châu, Trạm Giang có sự thay đổi. Tại Liễu Châu giá đường tăng 5 NDT/tấn lên mức 5380-5460 NDT/tấn. Tại Trạm Giang giá đường giảm 25 NDT/tấn xuống mức 5350-5400 NDT/tấn. Tại Côn Minh và Nam Ninh giá đường vẫn ổn định lần lượt ở các mức  5130-5310 NDT/tấn và 5400-5460 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

25/06

26/06

Thay đổi

Côn Minh

5130-5310

5130-5310

0

Nam Ninh

5400-5460

5400-5460

0

Liễu Châu

5370-5460

5380-5460

5

Trạm Giang

5400

5350-5400

-25

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 25/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 tăng 33 NDT/tấn so với phiên trước lên mức 5,064 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,161 NDT/tấn và 5,205 NDT/tấn.

Hợp đồng

22/06

25/06

Thay đổi

SR807

5,031

5,064

33

SR809

5,115

5,161

46

SR811

5,164

5,205

41

SR901

5,226

5,272

46

SR903

5,215

5,235

20

SR905

5,209

5,245

36

SR907

5,211

5,235

24

SR909

5,239

5,263

24

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

20/06

21/06

22/06

25/06

26/06

THB/VND

689.78

686.03

685.23

685.16

686.76

USD/VND

22832

22848

22836

22858

22897

CNY/VND

3500

3495

3489

3472

3469

 

 

Tin tham khảo