Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/04/2018: Giá đường tại Côn Minh, Liễu Châu tăng, tại Nam Ninh, Trạm Giang giá đường không đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/04/2018: Giá đường tại Côn Minh, Liễu Châu tăng, tại Nam Ninh, Trạm Giang giá đường không đổi

Sáng 26/04/2018, giá đường tại Côn Minh tăng 40 NDT/tấn lên mức 5380-5450 NDT/tấn, tại Liễu Châu giá đường giao dịch ở mức 5730-5750 NDT/tấn, tăng 10 NDT/tấn . Trong khi đó tại Nam Ninh và Trạm Giang giá đường không đổi. Tại hai địa phương này giá đường lần lượt ở các mức 5760 NDT/tấn và 5650 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

24/04

26/04

Thay đổi

Côn Minh

5360-5390

5380-5450

40

Nam Ninh

5760

5760

0

Liễu Châu

5720-5740

5730-5750

10

Trạm Giang

5650

5650

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 25/04, hợp đồng đường trắng giao tháng 05/2018 không đổi so với phiên trước ở mức 5,407 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 07/2018 và tháng 09/2018 lần lượt ở các mức 5,490 NDT/tấn và 5,488 NDT/tấn.

Hợp đồng

23/04

25/04

Thay đổi

SR805

5,407

5,407

0

SR807

5,475

5,490

15

SR809

5,481

5,488

7

SR811

5,440

5,465

25

SR901

5,451

5,479

28

SR903

5,425

5,465

40

SR905

5,398

5,410

12

SR907

5,412

5,421

9

SR909

5,423

5,428

5

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

19/04

20/04

23/04

24/04

26/04

THB/VND

720.86

720.29

717.94

714.86

711.62

USD/VND

22741

22738

22737

22734

22733

CNY/VND

3605

3593

3587

3575

3570

Tin tham khảo