Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/04/2018: Giá đường tại Côn Minh, Liễu Châu tăng, tại Nam Ninh, Trạm Giang giá đường không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/04/2018: Giá đường tại Côn Minh, Liễu Châu tăng, tại Nam Ninh, Trạm Giang giá đường không đổi

Sáng 26/04/2018, giá đường tại Côn Minh tăng 40 NDT/tấn lên mức 5380-5450 NDT/tấn, tại Liễu Châu giá đường giao dịch ở mức 5730-5750 NDT/tấn, tăng 10 NDT/tấn . Trong khi đó tại Nam Ninh và Trạm Giang giá đường không đổi. Tại hai địa phương này giá đường lần lượt ở các mức 5760 NDT/tấn và 5650 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

24/04

26/04

Thay đổi

Côn Minh

5360-5390

5380-5450

40

Nam Ninh

5760

5760

0

Liễu Châu

5720-5740

5730-5750

10

Trạm Giang

5650

5650

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 25/04, hợp đồng đường trắng giao tháng 05/2018 không đổi so với phiên trước ở mức 5,407 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 07/2018 và tháng 09/2018 lần lượt ở các mức 5,490 NDT/tấn và 5,488 NDT/tấn.

Hợp đồng

23/04

25/04

Thay đổi

SR805

5,407

5,407

0

SR807

5,475

5,490

15

SR809

5,481

5,488

7

SR811

5,440

5,465

25

SR901

5,451

5,479

28

SR903

5,425

5,465

40

SR905

5,398

5,410

12

SR907

5,412

5,421

9

SR909

5,423

5,428

5

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

19/04

20/04

23/04

24/04

26/04

THB/VND

720.86

720.29

717.94

714.86

711.62

USD/VND

22741

22738

22737

22734

22733

CNY/VND

3605

3593

3587

3575

3570

Tin tham khảo