Thị trường đường Trung Quốc ngày 25/06/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, tại Nam Ninh giảm, các địa phương khác giá không đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 25/06/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, tại Nam Ninh giảm, các địa phương khác giá không đổi

Sáng 25/06/2018, giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh có sự thay đổi. Tại Côn Minh giá đường tăng 5 NDT/tấn lên mức 5130-5310 NDT/tấn. Tại Nam Ninh giá đường giảm 10 NDT/tấn xuống mức 5400-5460 NDT/tấn. Tại Liễu Châu và Trạm Giang giá đường vẫn ổn định lần lượt ở các mức  5370-5460 NDT/tấn và 5400 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

22/06

25/06

Thay đổi

Côn Minh

5120-5310

5130-5310

5

Nam Ninh

5400-5480

5400-5460

-10

Liễu Châu

5370-5460

5370-5460

0

Trạm Giang

5400

5400

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 22/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 giảm 16 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 5,031 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,115 NDT/tấn và 5,164 NDT/tấn.

Hợp đồng

21/06

22/06

Thay đổi

SR807

5,047

5,031

-16

SR809

5,127

5,115

-12

SR811

5,173

5,164

-9

SR901

5,238

5,226

-12

SR903

5,214

5,215

1

SR905

5,212

5,209

-3

SR907

5,211

5,211

0

SR909

5,240

5,239

-1

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

19/06

20/06

21/06

22/06

25/06

THB/VND

691.29

689.78

686.03

685.23

685.16

USD/VND

22819

22832

22848

22836

22858

CNY/VND

3515

3500

3495

3489

3472

 

 

Tin tham khảo