Thị trường đường Trung Quốc ngày 24/7/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với ngày hôm qua
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 24/7/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với ngày hôm qua

Sáng 24/7/2018, giá đường tại các địa phương không đổi. Tại Côn Minh giá đường thấp nhất ở mức 4950-5000 NDT/tấn. Tại Nam Ninh, Liễu Châu và Trạm Giang giá đường lần lượt ở các mức 5160-5210 NDT/tấn, 5190 NDT/tấn và 5150-5250 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

23/7

24/7

Thay đổi

Côn Minh

4950-5000

4950-5000

0

Nam Ninh

5160-5210

5160-5210

0

Liễu Châu

5190

5190

0

Trạm Giang

5150-5250

5150-5250

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 23/7, hợp đồng đường trắng giao tháng 09/2018 giảm 49 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 4,849 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 11/2018 và tháng 01/2019 cũng lần lượt ở các mức 4,910 NDT/tấn và 4,966 NDT/tấn.

Hợp đồng

20/7

23/7

Thay đổi

SR809

4,898

4,849

-49

SR811

4,961

4,910

-51

SR901

5,012

4,966

-46

SR903

4,956

4,920

-36

SR905

4,913

4,869

-44

SR907

4,906

4,888

-18

SR909

5,000

4,957

-43

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

18/7

19/7

20/7

23/7

24/7

THB/VND

682.16

681.61

679.92

686.47

686.40

USD/VND

23014

23017

23021

23150

23220

CNY/VND

3404

3387

3364

3394

3380

 

 

Tin tham khảo