Thị trường đường Trung Quốc ngày 23/04/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu tăng, tại Trạm Giang giá đường không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường Trung Quốc ngày 23/04/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu tăng, tại Trạm Giang giá đường không đổi

Sáng 23/04/2018, giá đường tại các địa phương tăng nhẹ. Tại Côn Minh đường giao dịch ở mức 5370-5470 NDT/tấn, tăng 45 NDT/tấn. Tại Nam Ninh, Liễu Châu giá đường tăng lên lần lượt ở các mức 5780 NDT/tấn, 5740-5760 NDT/tấn. Riêng Trạm Giang giá đường không đổi ở mức 5650 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

20/04

23/04

Thay đổi

Côn Minh

5360-5390

5370-5470

45

Nam Ninh

5750

5780

30

Liễu Châu

5700-5720

5740-5760

40

Trạm Giang

5650

5650

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 20/04, hợp đồng đường trắng giao tháng 05/2018 tăng 33 NDT/tấn so với phiên trước lên mức 5.415 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 07/2018 và tháng 09/2018 cũng tăng lần lượt ở các mức 5.459 NDT/tấn và 5.489 NDT/tấn.

Hợp đồng

19/04

20/04

Thay đổi

SR805

5.382

5.415

33

SR807

5.452

5.459

7

SR809

5.466

5.489

23

SR811

5.431

5.453

22

SR901

5.430

5.452

22

SR903

5.420

5.425

5

SR905

5.391

5.402

11

SR907

5.402

5.412

10

SR909

5.441

5.436

-5

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

17/04

18/04

19/04

20/04

23/04

THB/VND

720.89

719.91

720.86

720.29

717.94

USD/VND

22734

22740

22741

22738

22737

CNY/VND

3594

3592

3605

3593

3587

 

Tin tham khảo