Thị trường đường Trung Quốc ngày 19/06/2018: Giá đường tại Trạm Giang giảm, các địa phương khác giá không đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 19/06/2018: Giá đường tại Trạm Giang giảm, các địa phương khác giá không đổi

Sáng 19/06/2018, giá đường tại Trạm Giang giảm 50 NDT/tấn xuống mức 5450 NDT/tấn. Trong khi đó tại các địa phương khác giá không đổi. Tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu giá đường lần lượt ở các mức 5160-5310 NDT/tấn, 5420-5540 NDT/tấn và 5440-5510 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

15/06

19/06

Thay đổi

Côn Minh

5160-5310

5160-5310

0

Nam Ninh

5420-5540

5420-5540

0

Liễu Châu

5440-5510

5440-5510

0

Trạm Giang

5500

5450

-50

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 15/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 tăng 5 NDT/tấn so với phiên trước lên mức 5,152 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,228 NDT/tấn và 5,294 NDT/tấn.

Hợp đồng

14/06

15/06

Thay đổi

SR807

5,147

5,152

5

SR809

5,234

5,228

-6

SR811

5,294

5,294

0

SR901

5,350

5,356

6

SR903

5,331

5,319

-12

SR905

5,329

5,330

1

SR907

5,333

5,333

0

SR909

5,379

5,360

-19

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

12/06

13/06

14/06

15/06

19/06

THB/VND

702.61

701.22

700.47

694.56

691.29

USD/VND

22783

22774

22778

22785

22819

CNY/VND

3532

3531

3537

3527

3515

 

 

Tin tham khảo