Thị trường đường Trung Quốc ngày 15/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu giảm, các địa phương khác giá không đổi so với ngày hôm qua
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 15/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu giảm, các địa phương khác giá không đổi so với ngày hôm qua

Sáng 15/06/2018, giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu có sự thay đổi. Tại Nam Ninh, giá đường giảm 20 NDT/tấn xuống mức 5420-5540 NDT/tấn, Liễu Châu giảm 10 NDT/tấn xuống còn 5440-5510 NDT/tấn. Trong khi đó tại Côn Minh, Liễu Châu giá đường giữ ổn định lần lượt ở các mức 5160-5310 NDT/tấn và 5500 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

14/06

15/06

Thay đổi

Côn Minh

5160-5310

5160-5310

0

Nam Ninh

5430-5570

5420-5540

-20

Liễu Châu

5440-5530

5440-5510

-10

Trạm Giang

5500

5500

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 14/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 tăng 16 NDT/tấn so với phiên trước lên mức 5,147 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,234 NDT/tấn và 5,294 NDT/tấn.

Hợp đồng

13/06

14/06

Thay đổi

SR807

5,131

5,147

16

SR809

5,230

5,234

4

SR811

5,285

5,294

9

SR901

5,329

5,350

21

SR903

5,331

5,331

0

SR905

5,311

5,329

18

SR907

5,360

5,333

-27

SR909

5,380

5,379

-1

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

11/06

12/06

13/06

14/06

15/06

THB/VND

703.87

702.61

701.22

700.47

694.56

USD/VND

22777

22783

22774

22778

22785

CNY/VND

3531

3532

3531

3537

3527

 

 

Tin tham khảo