Thị trường đường Trung Quốc ngày 14/5/2019: Giá đường tại Nam Ninh giảm mạnh trong khi tại Côn Minh và Liễu Châu tăng
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 14/5/2019: Giá đường tại Nam Ninh giảm mạnh trong khi tại Côn Minh và Liễu Châu tăng

Ngày 14/5, giá đường trắng tại Côn Minh và Liễu Châu tăng so với hôm qua lần lượt ở mức 5060-5160 (+50) và 5310-5330 (+5) NDT/tấn. Trong khi đó giá đường Nam Ninh giảm mạnh xuống mức 5255 (-77,5) NDT/tấn tương đương mức 18,005 VNĐ/kg.

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

13/5

14/5

Thay đổi

Côn Minh

5050-5070

5060-5160

50

Nam Ninh

5265-5400

5255

-77.5

Liễu Châu

5310-5320

5310-5330

5

Trạm Giang

5300

5300

0

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

13/5

14/5

Thay đổi

Côn Minh

17310-17380

17335-17678

170

Nam Ninh

18048-18510

18005

-265

Liễu Châu

18203-18237

18192-18260

17

Trạm Giang

18168

18158

-

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 14/5 hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2019 giảm xuống mức 5085(-57) NDT/tấn. Kỳ hạn tháng 7/2019 giá đường cũng giảm mạnh 94 NDT/tấn xuống mức 5056 NDT/tấn.

Hợp đồng

13/5

14/5

Thay đổi

SR905

5142

5085

-57

SR907

5150

5056

-94

SR909

5168

5122

-46

SR911

5202

5096

-106

                        

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

8/5

9/5

10/5

13/5

14/5

THB/VND

744.36

743.67

745.42

744.8

750.74

USD/VND

23415

23430

23353

23370

23410

CNY/VND

3483

3483

3457

3428

3426

 

Tin tham khảo