Thị trường đường Trung Quốc ngày 14/5/2019: Giá đường tại Nam Ninh giảm mạnh trong khi tại Côn Minh và Liễu Châu tăng
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 14/5/2019: Giá đường tại Nam Ninh giảm mạnh trong khi tại Côn Minh và Liễu Châu tăng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí