Thị trường đường Trung Quốc ngày 14/06/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, các địa phương khác giá không đổi so với ngày hôm qua
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 14/06/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, các địa phương khác giá không đổi so với ngày hôm qua

Sáng 14/06/2018, giá đường tại Côn Minh tăng 35 NDT/tấn lên mức 5160-5310 NDT/tấn. Trong khi đó tại các địa phương khác giá không đổi. Tại Nam Ninh, Liễu Châu và Trạm Giang giá đường lần lượt ở các mức 5430-5570 NDT/tấn, 5440-5530 NDT/tấn và 5500 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

13/06

14/06

Thay đổi

Côn Minh

5160-5240

5160-5310

35

Nam Ninh

5430-5570

5430-5570

0

Liễu Châu

5440-5530

5440-5530

0

Trạm Giang

5500

5500

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 13/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 giảm 65 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 5,131 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,230 NDT/tấn và 5,285 NDT/tấn.

Hợp đồng

12/06

13/06

Thay đổi

SR807

5,196

5,131

-65

SR809

5,287

5,230

-57

SR811

5,344

5,285

-59

SR901

5,380

5,329

-51

SR903

5,366

5,331

-35

SR905

5,363

5,311

-52

SR907

5,402

5,360

-42

SR909

5,420

5,380

-40

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

08/06

11/06

12/06

13/06

14/06

THB/VND

702.58

703.87

702.61

701.22

700.47

USD/VND

22760

22777

22783

22774

22778

CNY/VND

3529

3531

3532

3531

3537

 

 

Tin tham khảo