Thị trường đường Trung Quốc ngày 13/5/2019: Giá đường tại Nam Ninh và Liễu Châu tăng
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 13/5/2019: Giá đường tại Nam Ninh và Liễu Châu tăng

Ngày 13/5, giá đường trắng tại Nam Ninh và Liễu Châu tăng nhẹ so với cuối tuần trước lần lượt ở mức 5265-5400 (+10) và 5310-5320 (+5) NDT/tấn. Giá đường trắng tại Côn Minh và Trạm Giang ổn định.

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

10/5

13/5

Thay đổi

Côn Minh

5050-5070

5050-5070

0

Nam Ninh

5245-5400

5265-5400

10

Liễu Châu

5290-5330

5310-5320

5

Trạm Giang

5300

5300

0

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

10/5

13/5

Thay đổi

Côn Minh

17458-17527

17310-17380

-

Nam Ninh

17132-18668

18048-18510

35

Liễu Châu

18288-18426

18203-18237

17

Trạm Giang

18322

18168

-

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 13/5 hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2019 tăng lên mức 5142(+13) NDT/tấn. Kỳ hạn tháng 7/2019 giá đường cũng tăng thêm 10 NDT/tấn lên mức 5150 NDT/tấn.

Hợp đồng

10/5

13/5

Thay đổi

SR905

5129

5142

13

SR907

5140

5150

10

SR909

5152

5168

16

SR911

5184

5202

18

                        

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

7/5

8/5

9/5

10/5

13/5

THB/VND

740.37

744.36

743.67

745.42

744.8

USD/VND

23395

23415

23430

23353

23370

CNY/VND

3480

3483

3483

3457

3428

 

Tin tham khảo