Thị trường đường Trung Quốc ngày 13/06/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt giảm mạnh
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 13/06/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt giảm mạnh

Sáng 13/06/2018, giá đường tại các địa phương đồng loạt giảm mạnh. Tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu và Trạm Giang giá đường giảm lần lượt 70 NDT/tấn, 50 NDT/tấn, 90 NDT/tấn và 15 NDT/tấn xuống các mức 5160-5240 NDT/tấn, 5430-5570 NDT/tấn, 5440-5530 NDT/tấn, 5500 NDT/tấn

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

12/06

13/06

Thay đổi

Côn Minh

5230-5310

5160-5240

-70

Nam Ninh

5500-5600

5430-5570

-50

Liễu Châu

5570-5580

5440-5530

-90

Trạm Giang

5500-5530

5500

-15

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 12/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 giảm 54 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 5,131 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,230 NDT/tấn và 5,285 NDT/tấn.

Hợp đồng

11/06

12/06

Thay đổi

SR807

5,185

5,131

-54

SR809

5,275

5,230

-45

SR811

5,292

5,285

-7

SR901

5,369

5,329

-40

SR903

5,333

5,331

-2

SR905

5,351

5,311

-40

SR907

5,369

5,360

-9

SR909

5,415

5,380

-35

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

07/06

08/06

11/06

12/06

13/06

THB/VND

706.23

702.58

703.87

702.61

701.22

USD/VND

22770

22760

22777

22783

22774

CNY/VND

3538

3529

3531

3532

3531

 

 

Tin tham khảo