Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/06/2019: Giá đường trắng ổn định tại hầu hết các địa phương nhưng giảm tại Liễu Châu
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/06/2019: Giá đường trắng ổn định tại hầu hết các địa phương nhưng giảm tại Liễu Châu

Ngày 12/06, giá đường trắng đi ngang tại hầu hết các địa phương. Tuy nhiên, giá đường tại Liễu Châu ghi nhận mức giảm 20 NDT/tấn xuống còn 5230-5290 NDT/tấn.

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

11/06

12/06

Thay đổi

Côn Minh

5020-5030

5020-5030

0

Nam Ninh

5210-5370

5210-5370

0

Liễu Châu

5270-5290

5230-5290

-20

Trạm Giang

5200

5200

0

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

11/06

12/06

Thay đổi

Côn Minh

17103-17137

17073-17107

0

Nam Ninh

17750-18296

17719-18263

0

Liễu Châu

17955-18023

17787-17991

-68

Trạm Giang

17716

17685

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 12/06 hợp đồng đường trắng giao tháng 7/2019 tăng lên mức 5056 (+20) NDT/tấn. Tuy nhiên, kỳ hạn tháng 9/2019 giá đường giữ nguyên ở mức 5037 (0) NDT/tấn.

Hợp đồng

11/06

12/06

Thay đổi

SR907

5036

5056

20

SR909

5037

5037

0

SR911

5017

5016

-1

SR001

5053

5050

-3

                        

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

06/06

07/06

10/06

11/06

12/06

THB/VND

761.21

760.65

760.21

760.95

762.07

USD/VND

23469

23459

23426

23405

23387

CNY/VND

3416

3416

3401

3407

3401

 

 

Tin tham khảo