Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Trạm Giang giảm mạnh, tại Côn Minh giá đường không đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Trạm Giang giảm mạnh, tại Côn Minh giá đường không đổi

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí