Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/06/2019: Giá đường trắng ổn định và xu hướng tăng tại một số địa phương
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/06/2019: Giá đường trắng ổn định và xu hướng tăng tại một số địa phương

Ngày 11/06, giá đường trắng quay đầu tăng trở lại tại Côn Minh và Liễu Châu, với mức tăng 20-30 NDT/tấn. Giá đường tại Nam Ninh và Trạm Giang giữ nguyên không đổi, lần lượt ở mức 5210-5370 NDT/tấn và 5200 NDT/tấn.

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

10/06

11/06

Thay đổi

Côn Minh

4970-5020

5020-5030

30

Nam Ninh

5210-5370

5210-5370

0

Liễu Châu

5230-5290

5270-5290

20

Trạm Giang

5200

5200

0

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

10/06

11/06

Thay đổi

Côn Minh

16903-17073

17103-17137

102

Nam Ninh

17719-18263

17750-18296

0

Liễu Châu

17787-17991

17955-18023

68

Trạm Giang

17685

17716

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 11/06 hợp đồng đường trắng giao tháng 7/2019 giảm xuống mức 5036 (-5) NDT/tấn. Tuy nhiên, kỳ hạn tháng 9/2019 giá đường tiếp tục tăng lên mức 5037 (+7) NDT/tấn.

Hợp đồng

10/06

11/06

Thay đổi

SR907

5041

5036

-5

SR909

5030

5037

7

SR911

5018

5017

-1

SR001

5050

5053

3

                        

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

05/06

06/06

07/06

10/06

11/06

THB/VND

762.24

761.21

760.65

760.21

760.95

USD/VND

23464

23469

23459

23426

23405

CNY/VND

3419

3416

3416

3401

3407

 

 

Tin tham khảo