Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu giảm, tại Trạm Giang giá đường không đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu giảm, tại Trạm Giang giá đường không đổi

Sáng 11/06/2018, giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu có sự thay đổi. Tại Côn Minh, giá đường tăng 10 NDT/tấn lên mức 5230-5310 NDT/tấn. Còn tại Nam Ninh và Liễu Châu giá đường giảm lần lượt 5 NDT/tấn và 15 NDT/tấn xuống mức 5500-5660 NDT/tấn và 5510-5610 NDT/tấn. Trong khi đó tại Trạm Giang giá đường giữ ổn định ở mức 5530-5570 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

08/06

11/06

Thay đổi

Côn Minh

5210-5310

5230-5310

10

Nam Ninh

5510-5660

5500-5660

-5

Liễu Châu

5540-5610

5510-5610

-15

Trạm Giang

5530-5570

5530-5570

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 08/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 giảm 82 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 5,242 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,305 NDT/tấn và 5,292 NDT/tấn.

Hợp đồng

07/06

08/06

Thay đổi

SR807

5,324

5,242

-82

SR809

5,409

5,305

-104

SR811

5,439

5,292

-147

SR901

5,467

5,388

-79

SR903

5,441

5,333

-108

SR905

5,437

5,374

-63

SR907

5,457

5,362

-95

SR909

5,477

5,427

-50

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

05/06

06/06

07/06

08/06

11/06

THB/VND

705.27

706.71

706.23

702.58

703.87

USD/VND

22779

22771

22770

22760

22777

CNY/VND

3530

3535

3538

3529

3531

 

 

Tin tham khảo