Thị trường đường Trung Quốc ngày 10/8/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm qua
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 10/8/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm qua

Sáng 10/8/2018, giá đường tại các địa phương không đổi. Tại Côn Minh giá đường thấp nhất, ở mức 5120-5170 NDT/tấn. Tại Nam Ninh, Liễu Châu và Trạm Giang giá đường lần lượt ở các mức 5240-5300 NDT/tấn, 5270-5320 NDT/tấn và 5220-5250 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

9/8

10/8

Thay đổi

Côn Minh

5120-5170

5120-5170

0

Nam Ninh

5240-5300

5240-5300

0

Liễu Châu

5270-5320

5270-5320

0

Trạm Giang

5220-5250

5220-5250

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 9/8, hợp đồng đường trắng giao tháng 09/2018 giảm 3 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 4,934 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 11/2018 và tháng 01/2019 cũng lần lượt ở các mức 5,028 NDT/tấn và 5,162 NDT/tấn.

Hợp đồng

8/8

9/8

Thay đổi

SR809

4,937

4,934

-3

SR811

5,040

5,028

-12

SR901

5,146

5,162

16

SR903

5,134

5,122

-12

SR905

5,067

5,074

7

SR907

5,100

5,074

-26

SR909

5,119

5,117

-2

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

6/8

7/8

8/8

9/8

10/8

THB/VND

691.63

690.82

691.91

692.65

691.12

USD/VND

23.268

23.262

23228

23228

23251

CNY/VND

3376

3370

3383

3379

3368

 

 

 

Tin tham khảo