Thị trường đường Trung Quốc ngày 10/06/2019: Giá đường trắng biến động trái chiều tại các địa phương
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 10/06/2019: Giá đường trắng biến động trái chiều tại các địa phương

Ngày 10/06, giá đường trắng giảm 15-20 NDT/tấn tại Côn Minh và Liễu Châu, trong khi đó tăng 10 NDT/tấn tại Nam Ninh. Giá đường trắng tại Trạm Giang vẫn tiếp tục đi ngang quanh mức 5200 NDT/tấn.

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

07/06

10/06

Thay đổi

Côn Minh

4990-5030

4970-5020

-15

Nam Ninh

5200-5360

5210-5370

10

Liễu Châu

5270-5290

5230-5290

-20

Trạm Giang

5200

5200

0

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

07/06

10/06

Thay đổi

Côn Minh

17046-17182

16903-17073

-51

Nam Ninh

17763-18310

17719-18263

34

Liễu Châu

18002-18071

17787-17991

-68

Trạm Giang

17763

17685

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 10/06 hợp đồng đường trắng giao tháng 7/2019 tăng lên mức 5041 (+51) NDT/tấn. Kỳ hạn tháng 9/2019 giá đường cũng tăng lên mức 5030 (+28) NDT/tấn.

Hợp đồng

07/06

10/06

Thay đổi

SR907

4990

5041

51

SR909

5002

5030

28

SR911

4974

5018

44

SR001

5005

5050

45

                        

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

04/06

05/06

06/06

07/06

10/06

THB/VND

762.8

762.24

761.21

760.65

760.21

USD/VND

23466

23464

23469

23459

23426

CNY/VND

3419

3419

3416

3416

3401

 

 

Tin tham khảo