Thị trường đường Trung Quốc ngày 1/10/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt tăng, riêng tại Trạm Giang giá đường vẫn giữ ổn định
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 1/10/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt tăng, riêng tại Trạm Giang giá đường vẫn giữ ổn định

Ngày 1/10/2018, giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu đồng loạt tăng. Tại Côn Minh giá đường tăng ít nhất 20 NDT/tấn lên mức 5100-5150 NDT/tấn. Tại Nam Ninh và Liễu Châu, giá đường tăng lần lượt 65 NDT/tấn và 30 NDT/tấn lên mức 5240-5280 NDT/tấn, 5280 NDT/tấn. Trong khi đó tại Trạm Giang, giá đường vẫn giữ ổn định ở mức 5050-5080 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

28/9

1/10

Thay đổi

Côn Minh

5090-5120

5100-5150

20

Nam Ninh

5190-5200

5240-5280

65

Liễu Châu

5250

5280

30

Trạm Giang

5050-5080

5050-5080

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 28/9, hợp đồng đường trắng giao tháng 11/2018 giảm 8 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 4,693 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 01/2019 và tháng 03/2019 cũng lần lượt ở các mức 4,994 NDT/tấn và 4,954 NDT/tấn.

Hợp đồng

27/9

28/9

Thay đổi

SR811

4,701

4,693

-8

SR901

5,006

4,994

-12

SR903

4,967

4,954

-13

SR905

4,925

4,924

-1

SR907

4,956

4,932

-24

SR909

4,979

4,978

-1

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

25/9

26/9

27/9

28/9

1/10

THB/VND

710.66

710.83

710.78

711.96

715.54

USD/VND

23301

23303

23301

23282

23288

CNY/VND

3372

3368

3366

3358

3366

 

 

 

Tin tham khảo