Thị trường đường Trung Quốc ngày 1/10/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt tăng, riêng tại Trạm Giang giá đường vẫn giữ ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường Trung Quốc ngày 1/10/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt tăng, riêng tại Trạm Giang giá đường vẫn giữ ổn định

Ngày 1/10/2018, giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu đồng loạt tăng. Tại Côn Minh giá đường tăng ít nhất 20 NDT/tấn lên mức 5100-5150 NDT/tấn. Tại Nam Ninh và Liễu Châu, giá đường tăng lần lượt 65 NDT/tấn và 30 NDT/tấn lên mức 5240-5280 NDT/tấn, 5280 NDT/tấn. Trong khi đó tại Trạm Giang, giá đường vẫn giữ ổn định ở mức 5050-5080 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

28/9

1/10

Thay đổi

Côn Minh

5090-5120

5100-5150

20

Nam Ninh

5190-5200

5240-5280

65

Liễu Châu

5250

5280

30

Trạm Giang

5050-5080

5050-5080

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 28/9, hợp đồng đường trắng giao tháng 11/2018 giảm 8 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 4,693 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 01/2019 và tháng 03/2019 cũng lần lượt ở các mức 4,994 NDT/tấn và 4,954 NDT/tấn.

Hợp đồng

27/9

28/9

Thay đổi

SR811

4,701

4,693

-8

SR901

5,006

4,994

-12

SR903

4,967

4,954

-13

SR905

4,925

4,924

-1

SR907

4,956

4,932

-24

SR909

4,979

4,978

-1

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

25/9

26/9

27/9

28/9

1/10

THB/VND

710.66

710.83

710.78

711.96

715.54

USD/VND

23301

23303

23301

23282

23288

CNY/VND

3372

3368

3366

3358

3366

 

 

 

Tin tham khảo