Thị trường đường Trung Quốc ngày 08/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giảm, tại Nam Ninh, Liễu Châu giá đường không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường Trung Quốc ngày 08/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giảm, tại Nam Ninh, Liễu Châu giá đường không đổi

Sáng 08/06/2018, giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giảm mạnh. Tại Côn Minh giá đường giảm 50 NDT/tấn xuống mức 5210-5310 NDT/tấn, tại Trạm Giang giảm 20 NDT/tấn xuống mức 5530-5570 NDT/tấn. Trong khi đó tại Nam Ninh, Liễu Châu giá đường giữ ổn định lần lượt ở mức 5510-5660 NDT/tấn và 5540-5610 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

07/06

08/06

Thay đổi

Côn Minh

5300-5320

5210-5310

-50

Nam Ninh

5510-5660

5510-5660

0

Liễu Châu

5540-5610

5540-5610

0

Trạm Giang

5570

5530-5570

-20

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 07/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 giảm 27 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 5,324 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,409 NDT/tấn và 5,439 NDT/tấn.

Hợp đồng

06/06

07/06

Thay đổi

SR807

5,351

5,324

-27

SR809

5,433

5,409

-24

SR811

5,439

5,439

0

SR901

5,495

5,467

-28

SR903

5,441

5,441

0

SR905

5,449

5,437

-12

SR907

5,457

5,457

0

SR909

5,487

5,477

-10

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

04/06

05/06

06/06

07/06

08/06

THB/VND

704.69

705.27

706.71

706.23

702.58

USD/VND

22789

22779

22771

22770

22760

CNY/VND

3526

3530

3535

3538

3529

 

 

Tin tham khảo