Thị trường đường Trung Quốc ngày 08/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giảm, tại Nam Ninh, Liễu Châu giá đường không đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 08/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giảm, tại Nam Ninh, Liễu Châu giá đường không đổi

Sáng 08/06/2018, giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giảm mạnh. Tại Côn Minh giá đường giảm 50 NDT/tấn xuống mức 5210-5310 NDT/tấn, tại Trạm Giang giảm 20 NDT/tấn xuống mức 5530-5570 NDT/tấn. Trong khi đó tại Nam Ninh, Liễu Châu giá đường giữ ổn định lần lượt ở mức 5510-5660 NDT/tấn và 5540-5610 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

07/06

08/06

Thay đổi

Côn Minh

5300-5320

5210-5310

-50

Nam Ninh

5510-5660

5510-5660

0

Liễu Châu

5540-5610

5540-5610

0

Trạm Giang

5570

5530-5570

-20

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 07/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 giảm 27 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 5,324 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,409 NDT/tấn và 5,439 NDT/tấn.

Hợp đồng

06/06

07/06

Thay đổi

SR807

5,351

5,324

-27

SR809

5,433

5,409

-24

SR811

5,439

5,439

0

SR901

5,495

5,467

-28

SR903

5,441

5,441

0

SR905

5,449

5,437

-12

SR907

5,457

5,457

0

SR909

5,487

5,477

-10

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

04/06

05/06

06/06

07/06

08/06

THB/VND

704.69

705.27

706.71

706.23

702.58

USD/VND

22789

22779

22771

22770

22760

CNY/VND

3526

3530

3535

3538

3529

 

 

Tin tham khảo