Thị trường đường Trung Quốc ngày 07/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu giảm, tại Trạm Giang giá đường không đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 07/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu giảm, tại Trạm Giang giá đường không đổi

Sáng 07/06/2018, giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu tiếp tục giảm. Tại Côn Minh giá đường giảm 10 NDT/tấn xuống mức 5300-5320 NDT/tấn, tại Nam Ninh giảm 15 NDT/tấn xuống mức 5510-5660 NDT/tấn và Liễu Châu giảm 20 NDT/tấn xuống mức 5540-5610 NDT/tấn. Trong khi đó giá đường tại Trạm Giang vẫn giữ ổn định ở mức 5570 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

06/06

07/06

Thay đổi

Côn Minh

5310-5330

5300-5320

-10

Nam Ninh

5530-5670

5510-5660

-15

Liễu Châu

5550-5640

5540-5610

-20

Trạm Giang

5570

5570

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 06/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 giảm 9 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 5,351 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,433 NDT/tấn và 5,439 NDT/tấn.

Hợp đồng

05/06

06/06

Thay đổi

SR807

5,360

5,351

-9

SR809

5,465

5,433

-32

SR811

5,503

5,439

-64

SR901

5,527

5,495

-32

SR903

5,483

5,441

-42

SR905

5,478

5,449

-29

SR907

5,495

5,457

-38

SR909

5,506

5,487

-19

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

01/06

04/06

05/06

06/06

07/06

THB/VND

701.59

704.69

705.27

706.71

706.23

USD/VND

22760

22789

22779

22771

22770

CNY/VND

3524

3526

3530

3535

3538

 

 

Tin tham khảo