Thị trường đường Trung Quốc ngày 06/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu giảm, tại Trạm Giang giá đường không đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 06/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu giảm, tại Trạm Giang giá đường không đổi

Sáng 06/06/2018, giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu đồng loạt giảm. Tại Côn Minh giá đường giảm 25 NDT/tấn xuống mức 5310-5330 NDT/tấn, tại Nam Ninh giảm 5 NDT/tấn xuống mức 5530-5670 NDT/tấn và Liễu Châu giảm 15 NDT/tấn xuống mức 5550-5640 NDT/tấn. Trong khi đó giá đường tại Trạm Giang vẫn giữ ổn định ở mức 5570 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

05/06

06/06

Thay đổi

Côn Minh

5330-5360

5310-5330

-25

Nam Ninh

5540-5670

5530-5670

-5

Liễu Châu

5570-5650

5550-5640

-15

Trạm Giang

5570

5570

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 05/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 giảm 31 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 5,360 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,465 NDT/tấn và 5,503 NDT/tấn.

Hợp đồng

04/06

05/06

Thay đổi

SR807

5,391

5,360

-31

SR809

5,495

5,465

-30

SR811

5,525

5,503

-22

SR901

5,560

5,527

-33

SR903

5,506

5,483

-23

SR905

5,507

5,478

-29

SR907

5,523

5,495

-28

SR909

5,528

5,506

-22

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

31/05

01/06

04/06

05/06

06/06

THB/VND

703.38

701.59

704.69

705.27

706.71

USD/VND

22775

22760

22789

22779

22771

CNY/VND

3527

3524

3526

3530

3535

 

 

Tin tham khảo