Thị trường đường Trung Quốc ngày 05/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giảm, tại Nam Ninh, Liễu Châu giá đường không đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 05/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giảm, tại Nam Ninh, Liễu Châu giá đường không đổi

Sáng 05/06/2018, giá đường tại Côn Minh và Trạm Giang có sự thay đổi. Giá đường tại Côn Minh giảm 15 NDT/tấn xuống mức 5330-5360 NDT/tấn, tại Trạm Giang giảm 10 NDT/tấn xuống mức 5570 NDT/tấn.  Trong khi đó tại Nam Ninh và Liễu Châu giá đường không đổi lần lượt ở các mức 5640-5670 NDT/tấn và 5670-5650 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

04/06

05/06

Thay đổi

Côn Minh

5350-5370

5330-5360

-15

Nam Ninh

5640-5670

5640-5670

0

Liễu Châu

5670-5650

5670-5650

0

Trạm Giang

5580

5570

-10

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 04/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 giảm 1 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 5,391 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,495 NDT/tấn và 5,525 NDT/tấn.

Hợp đồng

01/06

04/06

Thay đổi

SR807

5,392

5,391

-1

SR809

5,486

5,495

9

SR811

5,479

5,525

46

SR901

5,574

5,560

-14

SR903

5,506

5,506

0

SR905

5,513

5,507

-6

SR907

5,529

5,523

-6

SR909

5,533

5,528

-5

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

30/05

31/05

01/06

04/06

05/06

THB/VND

701.73

703.38

701.59

704.69

705.27

USD/VND

22811

22775

22760

22789

22779

CNY/VND

3525

3527

3524

3526

3530

 

 

Tin tham khảo