Thị trường đường Trung Quốc ngày 04/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh giảm, tại Liễu Châu tăng, tại Côn Minh, Trạm Giang giá đường không đổi
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 04/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh giảm, tại Liễu Châu tăng, tại Côn Minh, Trạm Giang giá đường không đổi

Sáng 04/06/2018, giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu có sự thay đổi. Giá đường tại Nam Ninh giảm 15 NDT/tấn xuống mức 5640-5670 NDT/tấn, tại Liễu Châu tăng 20 NDT/tấn lên mức 5670-5650 NDT/tấn.  Trong khi đó tại các địa phương khác giá không đổi. Tại Côn Minh và Trạm Giang giá đường lần lượt ở các mức 5350-5370 NDT/tấn và 5580 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

01/06

04/06

Thay đổi

Côn Minh

5350-5370

5350-5370

0

Nam Ninh

5670

5640-5670

-15

Liễu Châu

5630-5650

5670-5650

20

Trạm Giang

5580

5580

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 01/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 tăng 27 NDT/tấn so với phiên trước lên mức 5,392 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,486 NDT/tấn và 5,479 NDT/tấn.

Hợp đồng

31/05

01/06

Thay đổi

SR807

5,365

5,392

27

SR809

5,464

5,486

22

SR811

5,491

5,479

-12

SR901

5,548

5,574

26

SR903

5,506

5,506

0

SR905

5,492

5,513

21

SR907

5,490

5,529

39

SR909

5,522

5,533

11

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

29/05

30/05

31/05

01/06

04/06

THB/VND

702.39

701.73

703.38

701.59

704.69

USD/VND

22804

22811

22775

22760

22789

CNY/VND

3531

3525

3527

3524

3526

 

 

Tin tham khảo