Thị trường đường Trung Quốc ngày 04/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh giảm, tại Liễu Châu tăng, tại Côn Minh, Trạm Giang giá đường không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường Trung Quốc ngày 04/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh giảm, tại Liễu Châu tăng, tại Côn Minh, Trạm Giang giá đường không đổi

Sáng 04/06/2018, giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu có sự thay đổi. Giá đường tại Nam Ninh giảm 15 NDT/tấn xuống mức 5640-5670 NDT/tấn, tại Liễu Châu tăng 20 NDT/tấn lên mức 5670-5650 NDT/tấn.  Trong khi đó tại các địa phương khác giá không đổi. Tại Côn Minh và Trạm Giang giá đường lần lượt ở các mức 5350-5370 NDT/tấn và 5580 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

01/06

04/06

Thay đổi

Côn Minh

5350-5370

5350-5370

0

Nam Ninh

5670

5640-5670

-15

Liễu Châu

5630-5650

5670-5650

20

Trạm Giang

5580

5580

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 01/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 tăng 27 NDT/tấn so với phiên trước lên mức 5,392 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,486 NDT/tấn và 5,479 NDT/tấn.

Hợp đồng

31/05

01/06

Thay đổi

SR807

5,365

5,392

27

SR809

5,464

5,486

22

SR811

5,491

5,479

-12

SR901

5,548

5,574

26

SR903

5,506

5,506

0

SR905

5,492

5,513

21

SR907

5,490

5,529

39

SR909

5,522

5,533

11

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

29/05

30/05

31/05

01/06

04/06

THB/VND

702.39

701.73

703.38

701.59

704.69

USD/VND

22804

22811

22775

22760

22789

CNY/VND

3531

3525

3527

3524

3526

 

 

Tin tham khảo