Thị trường đường Trung Quốc ngày 01/06/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, các địa phương khác giá không đổi so với ngày hôm qua
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 01/06/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, các địa phương khác giá không đổi so với ngày hôm qua

Sáng 01/06/2018, giá đường tại Côn Minh tăng 10 NDT/tấn lên mức 5350-5370 NDT/tấn. Trong khi đó tại các địa phương giá không đổi. Tại Nam Ninh, Liễu Châu và Trạm Giang giá đường lần lượt ở các mức 5670 NDT/tấn,  5630-5650 NDT/tấn và 5580 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

30/05

31/05

Thay đổi

Côn Minh

5340-5360

5350-5370

10

Nam Ninh

5670

5670

0

Liễu Châu

5630-5650

5630-5650

0

Trạm Giang

5580

5580

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 31/05, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 giảm 5 NDT/tấn so với phiên trước xuống mức 5,365 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,464 NDT/tấn và 5,491 NDT/tấn.

Hợp đồng

31/05

31/05

Thay đổi

SR807

5,370

5,365

-5

SR809

5,463

5,464

1

SR811

5,516

5,491

-25

SR901

5,538

5,548

10

SR903

5,496

5,506

10

SR905

5,485

5,492

7

SR907

5,490

5,490

0

SR909

5,513

5,522

9

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

28/05

29/05

30/05

31/05

01/06

THB/VND

706.44

702.39

701.73

703.38

701.59

USD/VND

22777

22804

22811

22775

22760

CNY/VND

3539

3531

3525

3527

3524

 

 

Tin tham khảo