Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 9/10/2019
 

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 9/10/2019

 

Ngày 9/10, giá đường trắng tại Nam Ninh tăng tiếp 15 NDT/tấn so với phiên giao dịch ngày hôm qua lên mức 5960-6070 NDT/tấn.

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

8/10

9/10

Thay đổi

Nam Ninh

5950-6050

5960-6070

15

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

8/10

9/10

Thay đổi

Nam Ninh

19546-19874

19537-19897

49

Tin tham khảo