Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 8/11/2019
 

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 8/11/2019

 

Ngày 8/11, giá đường trắng tại Côn Minh ở mức 5950-6120 NDT/tấn, không đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

7/11

8/11

Thay đổi

Côn Minh

5950-6120

5950-6120

0

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

7/11

8/11

Thay đổi

Côn Minh

19861-20429

19944-20514

0

Tin tham khảo