Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 24/06/2019
 

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 24/06/2019

Ngày 24/06, Giá đường trắng tại Côn Minh giảm 25 NDT/tấn so với phiên giao dịch trước xuống còn 5030-5140 NDT/tấn.

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

21/06

24/06

Thay đổi

Côn Minh

5060-5160

5030-5140

-25

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

21/06

24/06

Thay đổi

Côn Minh

17305-17647

17177-17553

-85

Tin tham khảo