Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 16/07/2019
 

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 16/07/2019

Ngày 16/07, giá đường trắng tăng 5 NDT/tấn so với phiên giao dịch trước đó tại Côn Minh lên mức 5210-5220 NDT/tấn.

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

15/07

16/07

Thay đổi

Côn Minh

5200-5220

5210-5220

5

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

15/07

16/07

Thay đổi

Côn Minh

17711-17779

17740-17774

17

Tin tham khảo