Thị trường đường thế giới ngày 9/7/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 9/7/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 09/07 giá đường thô, đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 11.40 cent/lb (251.66 USD/tấn) giảm 0.96 % so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 339.3 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

06/07

09/07

Thay đổi (%)

07/2018

11.51

11.40

-0.96

10/2018

12.19

12.12

-0.57

03/2019

12.27

12.23

-0.33

05/2019

12.36

12.31

-0.40

07/2019

12.56

12.51

-0.40

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

06/07

09/07

Thay đổi (%)

07/2018

254.08

251.66

-0.96

10/2018

269.09

267.55

-0.57

03/2019

270.86

269.98

-0.33

05/2019

272.85

271.74

-0.40

07/2019

277.26

276.16

-0.40

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

06/07

09/07

Thay đổi (%)

08/2018

     341.5

     339.3

-0.64

10/2018

     332.0

     330.9

-0.33

12/2018

     328.7

     327.3

-0.43

03/2019

     332.4

     330.9

-0.45

05/2019

     335.4

     334.0

-0.42

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo