Thị trường đường thế giới ngày 9/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 tăng trở lại
 

Thị trường đường thế giới ngày 9/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 tăng trở lại

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 5/2019 hôm nay giá giao dịch ở mức 11,78 cent/lb (260,04 USD/tấn) – tăng 1,12% so với phiên giao dịch hôm trước

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 5/2019 tăng 0,93% so với hôm trước lên ở mức 324,7 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

8/5

9/5

Thay đổi (%)

7/2019

11.65

11.78

1.12

10/2019

12.02

12.12

0.83

3/2020

13.04

13.09

0.38

5/2020

13.21

13.24

0.23

7/2020

13.37

13.39

0.15

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

8/5

9/5

Thay đổi (%)

7/2019

257.17

260.04

1.12

10/2019

265.34

267.55

0.83

3/2020

287.86

288.96

0.38

5/2020

291.61

292.27

0.23

7/2020

295.14

295.58

0.15

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

8/5

9/5

Thay đổi (%)

8/2019

     321.7

324.7

0.93

10/2019

     326.6

328.9

0.70

12/2019

     335.3

337.2

0.57

3/2020

     344.9

346.7

0.52

5/2020

     354.1

355.7

0.45

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo