Thị trường đường thế giới ngày 9/10/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn gần nhất biến động trái chiều
 

Thị trường đường thế giới ngày 9/10/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn gần nhất biến động trái chiều

 

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàng ICE – New York hôm nay giá giao dịch ở mức 12.5 cent/lb (275.1 USD/tấn) – tiếp tục giảm nhẹ 0.72% so với phiên giao dịch hôm trước.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn London hôm nay tăng so với phiên giao dịch hôm trước lên mức 343 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

8/10

9/10

Thay đổi (%)

10/2019

12.6

12.5

-0.72

03/2020

12.7

12.6

-0.71

05/2020

12.8

12.7

-0.78

7/2020

13.1

13.0

-0.84

10/2020

13.7

13.5

-0.81

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

8/10

9/10

Thay đổi (%)

10/2019

277.0

275.1

-0.72

03/2020

279.9

277.9

-0.71

05/2020

283.2

281.0

-0.78

7/2020

288.7

286.3

-0.84

10/2020

301.3

298.9

-0.81

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

8/10

9/10

Thay đổi (%)

12/2019

339.7

343

1.18

03/2020

339

339.4

-1.42

05/2020

344.3

343.4

-1.52

08/2020

348.7

347.9

-1.33

10/2020

352.6

351.9

-1.48

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo