Thị trường đường thế giới ngày 9/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng so với ngày hôm qua
 

Thị trường đường thế giới ngày 9/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

Chốt phiên giao dịch 9/1/2019 giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 03/2019 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.87 cent/lb (284.11 USD/tấn) tăng 0.86% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 03/2019 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 347.7 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

8/1/2019

9/1/2019

Thay đổi (%)

03/2019

12.76

12.87

0.86

05/2019

12.89

13.01

0.93

07/2019

13.04

13.15

0.84

10/2019

13.33

13.45

0.90

03/2020

13.94

14.07

0.93

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

8/1/2019

9/1/2019

Thay đổi (%)

03/2019

281.68

284.11

0.86

05/2019

284.55

287.20

0.93

07/2019

287.86

290.29

0.84

10/2019

294.26

296.91

0.90

03/2020

307.73

310.60

0.93

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

8/1/2019

9/1/2019

Thay đổi (%)

03/2019

345.5

      347.7

0.64

05/2019

352.6

      355.6

0.85

08/2019

358.2

      360.9

0.75

10/2019

362.3

      364.9

0.72

12/2019

368.0

      370.4

0.65

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo