Thị trường đường thế giới ngày 8/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 8/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 5/2019 hôm nay giá giao dịch ở mức 11,65 cent/lb (257,17 USD/tấn) – giảm 2,51% so với phiên giao dịch hôm trước

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 5/2019 giảm mạnh 2,01% so với hôm trước xuống ở mức 321,7 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

7/5

8/5

Thay đổi (%)

5/2019

11.95

11.65

-2.51

7/2019

12.28

12.02

-2.12

10/2019

13.29

13.04

-1.88

3/2020

13.44

13.21

-1.71

5/2020

13.57

13.37

-1.47

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

7/5

8/5

Thay đổi (%)

5/2019

263.80

257.17

-2.51

7/2019

271.08

265.34

-2.12

10/2019

293.38

287.86

-1.88

3/2020

296.69

291.61

-1.71

5/2020

299.56

295.14

-1.47

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

7/5

8/5

Thay đổi (%)

5/2019

328.3

     321.7

-2.01

8/2019

332.6

     326.6

-1.80

10/2019

341.4

     335.3

-1.79

12/2019

351

     344.9

-1.74

3/2020

359.4

     354.1

-1.47

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo