Thị trường đường thế giới ngày 8/11/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn gần nhất vẫn xu hướng giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 8/11/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn gần nhất vẫn xu hướng giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí