Thị trường đường thế giới ngày 8/11/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn gần nhất vẫn xu hướng giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 8/11/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn gần nhất vẫn xu hướng giảm

 

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 3/2020 trên sàng ICE – New York hôm nay giá giao dịch ở mức 12.4 cent/lb (273.1 USD/tấn) – giảm 0.96% so với phiên giao dịch hôm trước.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn London hôm nay giảm tiếp so với phiên giao dịch hôm trước xuống mức 330.7 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

7/11

8/11

Thay đổi (%)

03/2020

12.5

12.4

-0.96

05/2020

12.6

12.5

-0.87

7/2020

12.7

12.6

-0.79

10/2020

12.9

12.8

-0.70

3/2021

13.5

13.4

-0.52

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

7/11

8/11

Thay đổi (%)

03/2020

275.7

273.1

-0.96

05/2020

278.4

275.9

-0.87

7/2020

280.6

278.4

-0.79

10/2020

285.4

283.4

-0.70

3/2021

297.8

296.2

-0.52

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

7/11

8/11

Thay đổi (%)

12/2019

     335.4

330.7

-1.40

03/2020

     336.0

333.4

-0.77

05/2020

     341.6

338.8

-0.82

08/2020

     346.0

343.1

-0.84

10/2020

     349.5

346.3

-0.92

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo