Thị trường đường thế giới ngày 8/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 8/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 8/11 giá đường thô, đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 03/2019 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 12.84 cent/lb (283.44 USD/tấn) giảm 1.31% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 12/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 324.5 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

7/11

8/11

Thay đổi (%)

03/2019

13.01

12.84

-1.31

05/2019

13.11

12.98

-0.99

07/2019

13.22

13.12

-0.76

10/2019

13.41

13.34

-0.52

03/2020

13.93

13.85

-0.57

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

7/11

8/11

Thay đổi (%)

03/2019

287.20

283.44

-1.31

05/2019

289.40

286.53

-0.99

07/2019

291.83

289.62

-0.76

10/2019

296.03

294.48

-0.52

03/2020

307.51

305.74

-0.57

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

7/11

8/11

Thay đổi (%)

12/2018

      342.7

324.5

-5.31

03/2019

      349.3

347.1

-0.63

05/2019

      355.1

353.5

-0.45

08/2019

      359.6

358.3

-0.36

10/2019

      362.4

361.5

-0.25

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo