Thị trường đường thế giới ngày 8/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng so với ngày hôm qua
 

Thị trường đường thế giới ngày 8/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

Chốt phiên giao dịch 8/1/2019 giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 03/2019 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.76 cent/lb (281.68 USD/tấn) tăng 0.87% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 03/2019 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 345.5 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

7/1/2019

8/1/2019

Thay đổi (%)

03/2019

12.65

12.76

0.87

05/2019

12.72

12.89

1.34

07/2019

12.85

13.04

1.48

10/2019

13.13

13.33

1.52

03/2020

13.73

13.94

1.53

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

7/1/2019

8/1/2019

Thay đổi (%)

03/2019

279.25

281.68

0.87

05/2019

280.79

284.55

1.34

07/2019

283.66

287.86

1.48

10/2019

289.85

294.26

1.52

03/2020

303.09

307.73

1.53

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

7/1/2019

8/1/2019

Thay đổi (%)

03/2019

344.8

345.5

0.20

05/2019

349.5

352.6

0.89

08/2019

355.3

358.2

0.82

10/2019

359.5

362.3

0.78

12/2019

365.3

368.0

0.74

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo