Thị trường đường thế giới ngày 7/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tăng nhẹ trở lại
 

Thị trường đường thế giới ngày 7/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tăng nhẹ trở lại

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 5/2019 hôm nay giá giao dịch ở mức 11,95 cent/lb (263,8 USD/tấn) – tăng 0,59% so với phiên giao dịch hôm trước

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 5/2019 tăng nhẹ 0,27% so với hôm trước lên ở mức 328,3 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

6/5

7/5

Thay đổi (%)

5/2019

11.88

11.95

0.59

7/2019

12.22

12.28

0.49

10/2019

13.31

13.29

-0.15

3/2020

13.48

13.44

-0.30

5/2020

13.60

13.57

-0.22

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

6/5

7/5

Thay đổi (%)

5/2019

262.25

263.80

0.59

7/2019

269.76

271.08

0.49

10/2019

293.82

293.38

-0.15

3/2020

297.57

296.69

-0.30

5/2020

300.22

299.56

-0.22

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

6/5

7/5

Thay đổi (%)

5/2019

327.4

328.3

0.27

8/2019

332.7

332.6

-0.03

10/2019

343

341.4

-0.47

12/2019

353.1

351

-0.59

3/2020

361.2

359.4

-0.50

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo