Thị trường đường thế giới ngày 7/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 7/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch7/11 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 03/2019 hôm nay giao dịch tăng lên mức 13.01 cent/lb (287.20 USD/tấn) tăng 0.39% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 12/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 342.7 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

6/11

7/11

Thay đổi (%)

03/2019

12.96

13.01

0.39

05/2019

13.08

13.11

0.23

07/2019

13.18

13.22

0.30

10/2019

13.38

13.41

0.22

03/2020

13.91

13.93

0.14

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

6/11

7/11

Thay đổi (%)

03/2019

286.09

287.20

0.39

05/2019

288.74

289.40

0.23

07/2019

290.95

291.83

0.30

10/2019

295.36

296.03

0.22

03/2020

307.06

307.51

0.14

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

6/11

7/11

Thay đổi (%)

12/2018

342.0

      342.7

0.20

03/2019

349.7

      349.3

-0.11

05/2019

355.3

      355.1

-0.06

08/2019

359.7

      359.6

-0.03

10/2019

362.7

      362.4

-0.08

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo