Thị trường đường thế giới ngày 6/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 6/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 6/11 giá đường thô, đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 03/2019 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 12.96 cent/lb (286.09 USD/tấn) giảm 1.44% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 12/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 342.0 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

5/11

6/11

Thay đổi (%)

03/2019

13.15

12.96

-1.44

05/2019

13.29

13.08

-1.58

07/2019

13.38

13.18

-1.49

10/2019

13.58

13.38

-1.47

03/2020

14.07

13.91

-1.14

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

5/11

6/11

Thay đổi (%)

03/2019

290.29

286.09

-1.44

05/2019

293.38

288.74

-1.58

07/2019

295.36

290.95

-1.49

10/2019

299.78

295.36

-1.47

03/2020

310.60

307.06

-1.14

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

5/11

6/11

Thay đổi (%)

12/2018

348.0

342.0

-1.72

03/2019

353.7

349.7

-1.13

05/2019

358.7

355.3

-0.95

08/2019

362.9

359.7

-0.88

10/2019

366.2

362.7

-0.96

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo