Thị trường đường thế giới ngày 31/8: Giá đường thô thế giới tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 31/8: Giá đường thô thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch đêm 30/08, giá đường thô thế giới tăng. Hợp đồng đường thô giao tháng 10/2017 tăng nhẹ 0,65 %, lên mức  13,91 cent/lb (307,06 USD/tấn)

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 10/2017 tăng 0,37 %  lên mức  379,6 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

29/08

30/08

Thay đổi (%)

10/2017

13.82

13,91

0,65

03/2018

14.48

14,53

0,35

05/2018

14.71

14,77

0,41

07/2018

14.94

15,01

0,47

10/2018

15.28

15,36

0,52

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

29/08

30/08

Thay đổi (%)

10/2017

305.08

307,06

0,65

03/2018

319.65

320,75

0,35

05/2018

324.72

326,05

0,41

07/2018

329.80

331,35

0,47

10/2018

337.31

339,07

0,52

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

29/08

30/08

Thay đổi (%)

10/2017

378.20

379,60

0,37

12/2017

379.10

381,00

0,50

03/2018

387.20

388,70

0,39

05/2018

394.50

396,10

0,41

08/2018

400.60

402,30

0,42

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo