Thị trường Đường thế giới ngày 31/07/2017: Giá đường thô giảm nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Đường thế giới ngày 31/07/2017: Giá đường thô giảm nhẹ

Chốt phiên giao dịch đêm 28/07, giá đường thô thế giới giảm nhẹ. Hợp đồng đường thô giao tháng 10/2017 giảm 0.42%, ở mức 14.37 cent/lb (317.22 USD/tấn)

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 10/2017 giảm 0.81% ở mức 389.80 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

27/07

28/07

Thay đổi (%)

10/2017

14.43

14.37

-0.42

03/2018

15.13

15.09

-0.26

05/2018

15.29

15.27

-0.13

07/2018

15.42

15.39

-0.19

10/2018

15.69

15.65

-0.25

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

27/07

28/07

Thay đổi (%)

10/2017

318.54

317.22

-0.42

03/2018

334.00

333.11

-0.26

05/2018

337.53

337.09

-0.13

07/2018

340.40

339.74

-0.19

10/2018

346.36

345.47

-0.25

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

27/07

28/07

Thay đổi (%)

10/2017

393.00

389.80

-0.81

12/2017

398.20

397.10

-0.28

03/2018

406.00

406.10

0.02

05/2018

411.70

412.00

0.07

08/2018

416.00

416.10

0.02

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo