Thị trường đường thế giới ngày 31/05/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 31/05/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 31/05 giá đường thô , đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.79 cent/lb (282.34 USD/tấn), tăng 1,51% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 354.60 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

30/05

31/05

Thay đổi (%)

07/2018

12.6

12.79

1.51

10/2018

12.82

13.02

1.56

03/2019

13.6

13.80

1.47

05/2019

13.63

13.85

1.61

07/2019

13.67

13.89

1.61

10/2019

13.78

13.99

1.52

03/2020

14.24

14.43

1.33

05/2020

14.19

14.36

1.20

07/2020

14.18

14.33

1.06

10/2020

14.32

14.46

0.98

03/2021

14.63

14.77

0.96

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

30/05

31/05

Thay đổi (%)

07/2018

275.06

282.34

1.51

10/2018

280.57

287.42

1.56

03/2019

298.01

304.64

1.47

05/2019

299.12

305.74

1.61

07/2019

299.78

306.62

1.61

10/2019

302.21

308.83

1.52

03/2020

312.58

318.54

1.33

05/2020

311.92

317.00

1.20

07/2020

312.14

316.34

1.06

10/2020

315.67

319.21

0.98

03/2021

322.52

326.05

0.96

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

30/05

31/05

Thay đổi (%)

08/2018

348.90

354.60

1.63

10/2018

346.20

351.00

1.39

12/2018

350.40

353.90

1.00

03/2019

355.20

358.90

1.04

05/2019

358.20

361.60

0.95

08/2019

360.90

363.60

0.75

10/2019

364.10

366.50

0.66

12/2019

367.20

369.50

0.63

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo