Thị trường đường thế giới ngày 30/8: Giá đường thô thế giới giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 30/8: Giá đường thô thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch đêm 29/08, giá đường thô thế giới tăng. Hợp đồng đường thô giao tháng 10/2017 giảm 3,42 %, xuống còn  13,82 cent/lb (305,08USD/tấn)

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 10/2017 giảm 1,69% xuống mức 378,2 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

28/08

29/08

Thay đổi (%)

10/2017

14.31

13.82

-3.42

03/2018

14.84

14.48

-2.43

05/2018

15.03

14.71

-2.13

07/2018

15.23

14.94

-1.90

10/2018

15.54

15.28

-1.67

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

28/08

29/08

Thay đổi (%)

10/2017

315.89

305.08

-3.42

03/2018

327.59

319.65

-2.43

05/2018

331.79

324.72

-2.13

07/2018

336.20

329.80

-1.90

10/2018

343.05

337.31

-1.67

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

28/08

29/08

Thay đổi (%)

10/2017

384.7

378.20

-1.69

12/2017

384.8

379.10

-1.48

03/2018

392.6

387.20

-1.38

05/2018

400.3

394.50

-1.45

08/2018

407.1

400.60

-1.60

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo