Thị trường đường thế giới ngày 30/3: Giá đường giảm mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 30/3: Giá đường giảm mạnh

Chốt phiên giao dịch đêm 29/03, giá đường thô thế giới tiếp tục giảm mạnh. Hợp đồng đường thô giao tháng 5/2017 giảm 2,51% so với phiên trước, ở mức 17,12 cent/lb hay 377,92 USD

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2017 giảm 2,02%, ở mức 485,30 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, cent/lb

Kỳ hạn

28/03

29/03

Thay đổi (%)

05/2017

17.56

17.12

-2.51

07/2017

17.60

17.22

-2.16

10/2017

17.77

17.47

-1.69

01/2018

18.17

17.99

-0.99

03/2018

17.96

17.83

-0.72

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

28/03

29/03

Thay đổi (%)

05/2017

387.64

377.92

-2.51

07/2017

388.52

380.13

-2.16

10/2017

392.27

385.65

-1.69

01/2018

401.10

397.13

-0.99

03/2018

396.47

393.60

-0.72

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

28/03

29/03

Thay đổi (%)

05/2017

495.30

485.30

-2.02

08/2017

490.60

482.50

-1.65

10/2017

480.40

472.90

-1.56

12/2017

474.70

467.90

-1.43

03/2018

474.80

469.10

-1.20

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo